Limp Bizkit, LimpBizkit, limpbizkit

Slovenska fan stranka skupiny Limp Bizkit. Slovak fan site.

LimpBizkit.peok.sk
Limp Bizkit
news
Vyhraj listky do Prahy  [17/02/2004]
Pošlite SMS a vyhrajte 2 lístky na koncert Vašej hviezdy s Rádiom OKEY vrátane zabezpečenej dopravy


Pravidlá sú�aže:

Do sú�aže sa máte možnos� zapoji�, ak pošlete SMS správu na telefónne číslo 6661 (cena SMS je 5,- Sk bez DPH), v tvare OKEY_d_priezvisko_adresa

Termin konertu: 19.3.2004 20.00 hod. Limp Bizkit Praha


Do finále o 2 lístky na jednotlivé koncerty postupujú dvaja vyžrebovaní poslucháči, ktorí v živom vysielaní budú odpoveda� na 3 otázky týkajúce sa ich hviezdy. Ví�azom sa stáva poslucháč s najvyšším počtom správnych odpovedí (pri rovnosti bodov nasleduje tzv. "náhla smr�"), kde o ví�azovi rozhoduje prvá nesprávna odpoveď jeho súpera.

info z linky http://www.okey.sk/?module=bannery&kluc=OKEY_To_StarsPeOk
LimpBizkit
© 2000 - 2004 limpbizkit.peok.sk PeOkdesign internetové riešenia, webdesign.